میترا سلطانی با “مویه” در میان ایده‌های منتخب جایزه ویستا

میترا سلطانی با “مویه” در میان ایده‌های منتخب جایزه ویستا این هنرمند درباره ایده پیشنهادی خود به چهارمین جایزه ویستا گفت: تقابل وجوه زنانه و مردانه قدرت در آیین‌های سوگواری و شیوه‌های خلق هنر در این فرهنگ موضوع اینستالیشن ارائه شده است. ایران آرت: میترا سلطانی از جمله هنرمندانی است که

نمایش شفافیت، استعاره‌ی اشیا و معنا

درباره‌ی پروژه «نمایش شفافیت» میترا سلطانی در پلتفرم سهامید قجریان گفت: معرفت عبارت است از دیدنِ اشیا و هلاک همه در معنی.حسینِ منصور (حلاج) بیرون کشیدن دلالتی از سنگ به همان دشواریِ تراشیدن و بیرون آوردنِ شمایلی از درونِ این ماده‌ی سخت است؛ چرا که سنگ نشانه‌ی استواری و ماندگاری