سوگواری سنگ؛ گفتگو با میترا سلطانی
20 نوامبر 2020

گفتگو با میترا سلطانی‌ به تاریخ آبان ماه ۱۳۹۹ به مناسبت نمایشگاه انفرادی او با عنوان «نمایش شفافیت» در پلتفرم ۳ انجام شد. در استیتمنت سلطانی آمده است که: «در این پروژه تلاش کرده ام با سماجت بر مشاهده به عنوان کم ترین کنش انسانی از احساس انفعال تحمیل شده بر خودم فاصله بگیرم و با ساختن فضایی که چیزی بیش از بازتولید تصویر باشد مخاطب را در این ادراک سهیم یا به مشاهده ی بیشتر دعوت کنم».

رامین سعیدیان: قدرت متراکم و خاموش سنگ از نظر شما نشانه چیست؟ به نظر شما تصویر سنگ برای انسان معاصر بر نفوذناپذیری آن استوار است یا قدرت تخریب و آمر مجازات بودن آن؟

میترا سلطانی: قدرت متراکم و خاموش سنگ به خودی خود موضوع این پروژه بوده است اگرچه می توان آن را به مفاهیم بی شماری ارجاع داد و در این پروژه هم با ارائه ی تصاویر و موقعیت های متفاوت از این سوژه از محدود کردنش به یک مفهوم خاص اجتناب کرده ام و ترجیح من دریافت گستره ای از احساسات و مفاهیم از سوی مخاطب بوده است.

اینکه تصویر سنگ برای انسان معاصر بر چه مفهومی دلالت می کند، کاملا به جایگاه تصویری این عنصر  بستگی دارد و اینکه مخاطب آن را در چه شرایطی تجربه می کند. برای مثال تصویر یک تکه سنگ در طبیعت یا در محیط شهری مفاهیم و احساسات کاملا متفاوتی را در بیننده منجر می شود.

متن کامل را در هنرگردی بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.